Động cơ điện, đặc biệt là các động cơ công suất lớn, là các thiết bị vận hành liên tục và đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của nhà máy. Do đó, việc đảm bảo các động cơ hoạt động ổn định cũng chính là đảm bảo ổn định năng suất của nhà máy.

Vừa qua, Daviteq phối hợp với Công ty CP Công Nghệ Cao Lê Gia cùng nhau triển khai Hệ thống IoT Giám sát rung động cho máy móc đến hàng loạt khách hàng nhà máy.

Hệ thống IoT Giám sát rung động cho máy móc của Daviteq là Giải pháp giám sát toàn diện bao gồm phần cứng và phần mềm triển khai cực kỳ nhanh chóng giúp cho nhà máy có thể theo dõi tình trạng, sức khoẻ của các động cơ điện. Từ đó, hỗ trợ các bộ phận liên quan của nhà máy có thể lên kế hoạch bảo dưỡng bảo trì, bảo trì dự báo giúp cho các thiết bị hoạt động ổn định và liên tục, giảm thời gian dừng máy, đảm bảo năng suất.

Hệ thông IoT Giám sát rung cho máy móc – Máy nén Hệ Thống Lạnh.

 

Hệ Thống IoT Giám sát rung cho máy móc – Hệ thống nghiền.

 

Hệ Thống IoT Giám sát rung cho máy móc –  Động cơ điện.

 

Hướng dẫn và bàn giao hệ thống.

 

Xem thêm các Ứng dụng và giải pháp IoT tại: https://www.daviteq.com/vi/ung-dung/