Đồng hồ lưu lượng Verabar

Đồng hồ đo lưu lượng dạng Verabar cũng theo nguyên lý đo chênh áp, thường được dùng cho size lớn.

- Lưu chất : Chất lỏng sạch, khí, hơi bảo hòa, hơi quá nhiệt.

a.    Design Pressure: Upto 97 bars (38 deg.C) / 55 bars (370 deg.C)
b.    Design Temperature: Upto 400 deg.C
c.    Sizes: 50 mm to 3000 mm
d.    Fluids: Clean Liquids, gases and steam
e.    MOC: Brass / steel/ stainless steel/ Hastelloy
f.     Accuracy: It varies from ±1% to ±2% of actual flow. The accuracy of DP transmitter varies from ±0.1% to ±0. 3% of full scale error.
g.    Rangeability is 3:1 to 5:1.
h.    Upstream length/ Downstream straight length is 20 / 5 

 

Model

Manufacturer

Download

Veris Verabar Brochure

ISTEC

Link

Veris Verabar Hop Tap Brochure

 

ISTEC

Link

 

 

Bản để in