Bộ hiển thị 9900 GF Signet

Bộ hiển thị Signet 9900 là bộ hiển thị đa năng, 1 kênh dùng để hiển thị nhiều giá trị khác nhau như:  Lưu lượng, pH/ORP, độ dẫn điện/điện trở, đo độ mặn, áp suất, nhiệt độ, đo mức và nhiều loại sensor khác có tín hiệu 4-20mA

Bộ hiển thị đa năng 9900 của Signet có thể dùng để đo mẻ ( batch controller) điều khiển đóng mở bơm, van ( qua ngỏ Relays)

Màn hình rộng  (3.90” x 3.90”)

Nguồn cấp: 2 to 32 VDC power (24 VDC nominal). hoặc có thể nối loop với cảm biến.

Có nhiều option Modul như: Relays, Direct Conductivity/Resistivity, H COMM, Batch and a PC COMM configuration tool

  Bộ hiển thị 9900 của GF Signet


Fields of Application:

 • Wastewater Treatment
 • Reverse Osmosis
 • Deionization
 • Chemical Manufacturing/Addition
 • Metal and Plastic Finishing
 • Fume Scrubbers
 • Cooling Towers
 • Media Filtration

Advantages:

 • Large auto-sensing backlit display with “at a glance” visibility
 • “Dial-type” digital bar graph
 • Intuitive and “user-friendly” interface consistent with legacy Signet ProPoint® and ProcessPro® devices
 • Field upgradable relays
 • Selectable error mode for current outputs, 3.6 mA or 22 mA
 • 4 to 20 mA input (with optional 8058 Signal Converter)
 • Warning LED indicator
 • Custom 13-character label capabilities for the channel type
 • Factory reset capability
 • Optional PC COMM configuration tool
 • Optional H COMM configuration tool
 • Optional Batch Module for Batch Control

Standards:

 • CE
 • UL
 • China RoHS
 • RoHS Compliant
 • FCC

Bản để in